flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Аналіз стану виконавської дисципліни сектору організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій за І півріччя 2013 року

Аналіз

стану  виконавської дисципліни сектору організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та

інформаційних технологій

за І півріччя 2013 року

 

Протягом звітного періоду працівниками сектору організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій, неухильно дотримувались вимог щодо ведення загального діловодства.

         Під час виконання своїх посадових обов’язків завідувач сектору та головний спеціаліст керувалися відповідними інструктивними матеріалами, визначеними законодавством, вимогами Регламенту ТУ ДСА в Волинській області та Інструкції з діловодства ТУ ДСА в Волинській області,  затвердженої  наказом  начальника  теруправління  від  24.04.2010 р. № 30/01-08.

За І півріччя 2013 року сектором взято до виконання 65 службових документів: 20 документів одержано на паперових носіях, 45 – надійшло в електронному вигляді. Із загальної кількості даних службових документів 46 документів були ще й внутрішніми контролями теруправління. Всі службові документи виконані в повному обсязі, порушень строків виконання, не спостерігалося, не виконаних документів немає. На контролі залишаються перебувати документи з постійним терміном виконання, щомісячним та щоквартальним інформуванням.

На виконання рішень колегії ДСА України, постанов колегії теруправління, наказів Голови ДСАУ та начальника управління, хід виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюється, зокрема, за звітний період цього року узагальнювалася інформація: щодо стану наповнення загальними   місцевими   судами   ЄДРСР; інформація щодо виконання рішень колегії ДСА України із терміном «виконання постійно», що перебувають на контролі в територіальному управлінні; інформація щодо стану виконання постанов колегії територіального управління Державної судової  адміністрації  України  в  Волинській  області  за  2012 рік та І квартал 2013 року.

Протягом звітного періоду, сектором опрацьовувалися листи місцевих загальних судів Волинської області щодо проблемних питань, які виникали під час ведення судового діловодства та роботи із КП «Д-3». Вказані листи скеровувалася на адресу ДСА України та ДП «ІСС» для відома та вжиття необхідних заходів в частині усунення виявлених недоліків.

Окрім того, сектором вживалися заходи по забезпеченню працівників апаратів місцевих судів Волинської області електронними цифровими підписами (далі ЕЦП).

На кінець періоду, що аналізується працівниками сектору спільно із представниками ТОВ «УСЦ» та АЦСК ІДД Міндоходів виготовлено та видано 15  ключів  ЕЦП. Окрім того, ще 6 ключів ЕЦП виготовлено 26-27 червня 2013 року та будуть вручені підписувачам після 01.07.2013.

Постійно здійснюється контроль за наповненням Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень судами області. Наказом ТУ ДСА України №126/01-09 від 23.11.2012 відповідальною особою за даною ділянкою роботи визначено завідувача сектору Вознюк О.М.

Сектором щомісячно подається інформація Волинській обласній державній адміністрації щодо справ про притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності порушників прав інтелектуальної власності та інформація щодо справ про притягнення до кримінальної відповідальності за нормами статей 176, 190, 191, 192, 203, 203-1, 205, 206, 208, 212, 216, 225, 227, 229 КК України порушників майнових прав на музичні фонограми та їх примірники, які перебувають у провадженні місцевих загальних судів Волинської області.

Разом з тим, сектором щомісячно скеровується до ДСА України узагальнена інформація про стан забезпечення доступу суддів до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На виконання контрольного доручення Державної судової адміністрації України від 22.05.2013 №15-2941/13, з метою здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання систем відеоконференцзв’язку під час здійснення досудового розслідування та судового провадження, сектором щомісячно надсилається інформація щодо використання вказаних систем у місцевих загальних судах Волинської області.

За період, що узагальнюється, сектором проводилась робота по збору, обробці та   зведенню   звітів   про  стан  здійснення  правосуддя  судами  області  за 2012 рік та І квартал 2013 року. Порушень процесу та строків прийняття звітної інформації спеціалістами сектору не спостерігалося.

Разом з тим, аналізувалися: стан обліково-статистичної роботи та аналіз здійснення правосуддя як в територіальному управлінні, так і місцевих загальних судах області за 2012 рік; помилки, що допущені місцевими загальними судами області при складанні звітів про стан здійснення правосуддя за 2012 рік; виконання місцевими загальними судами Волинської області вимог Інструкції про єдиний облік злочинів за 2012 рік.

         Протягом звітного періоду головним спеціалістом сектору Сніжко О.М. вживалися заходи щодо організації проведення виробничих навчань з працівниками теруправління та проводилися первинні і повторні інструктажі з питань охорони праці працівників ТУ ДСА України в Волинській області, практикантів, стажистів із здійсненням відповідних записів у журналі.

Слід відмітити, що  територіальним управлінням на виконання статті 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІI та пункту 1.6 Типового Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 з 15 по 18 квітня 2013 року організовано проведення у Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті навчання відповідальних осіб за дотримання вимог з охорони праці у Володимир-Волинському, Нововолинському міських, Камінь-Каширському, Маневицькому районних судах Волинської області та головного спеціаліста сектору Сніжко О.М.

У січні 2013 року спеціалістами сектору, на виконання контрольного доручення ДСА України, узагальнювалася інформація подана місцевими загальними судами Волинської області про кількість свідків, які приймали участь у судових засіданнях (кримінальних, цивільних, адміністративних) впродовж 2012 року.

На виконання доручення ДСА України, у лютому 2013 року сектором підготовлено інформацію про надходження справ і матеріалів та середньомісячне навантаження на одного суддю місцевого загального суду Волинської області за 2012 рік у порівнянні із 2011 роком.

Разом з тим, у лютому 2013 року сектором спільно із головним спеціалістом з кадрової роботи подавалася до ДСА України інформація про середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду Волинської області за 2012 рік у порівнянні із 2011 роком з урахуванням штатної та фактичної чисельності суддів.

            У травні 2013 року сектором надавалася інформація Львівському міжрегіональному відділу Державної служби України з контролю за наркотиками щодо наркоситуації  у Волинській області за 2011-2012 роки.

             На виконання контрольного доручення  ДП «Інформаційні судові системи» від 08.04.2013 №3417/13-Вих щодо автоматичної побудови звітності за І півріччя 2013 року, територіальним управлінням було визначено Ковельський та Луцький міськрайонні суди області експериментальними серед місцевих загальних судів Волинської області. У зв’язку з чим, сектором 31.05.2013, 26.06.2013 узагальнювалася інформація вищевказаних судів області щодо співпраці із ДП «ІСС» в частині автоматичної побудови звітності.

Окрім того, на виконання доручень ДСА України, сектором надавалися пропозиції та зауваження: до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді; проектів картки на особу, стосовно якої  судом розглянуто кримінальне провадження та Інструкції щодо її формування; до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу(судового засідання); до проекту Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим.

Сектор тісно співпрацює з місцевими загальними судами області. У разі необхідності працівникам суду надається методична та практична допомога по певних ділянках роботи.

29 березня 2013 року керівник РСП СП у Волинській області Гурський Р.А., завідувач та головний спеціаліст сектору були слухачами на відеосемінарі щодо   ознайомлення  з   новими   функціональними    можливостями      КП «Діловодство-3» версії 3.8, який був організований Державним    підприємством    «Інформаційні   судові   системи» та  управлінням з питань судового діловодства Державної судової адміністрації України для працівників Регіональної служби підтримки судових процесів та спеціалістів із судової статистики територіальних управлінь ДСА України.

26 квітня, 17 травня, 31 травня, 11 червня  2013 року ДП «Інформаційні судові системи» організовувалися проведення відеосемінарів для працівників Регіональної служби підтримки судових процесів у Волинській області та Ковельського, Луцького міськрайонних судів Волинської області щодо надання методичної та консультативної допомоги при автоматичній побудові звітів.

            Брали участь у вказаних відеосемінарах керівник РСП СП у Волинській області Гурський Р.А., інженер РСП СП у Волинській області Федчук М.М.,   керівник   апарату   Ковельського     міськрайонного     суду    Сус Т.Г., консультант Луцького міськрайонного суду Потапчук Т.В., головні спеціалісти з інформаційних технологій Ковельського та Луцького міськрайонних судів Русинюк М.В., Бідюк Т.В., завідувач сектору Вознюк О.М. та головний спеціаліст Сніжко О.М.

29 травня 2013 року ДП «Інформаційні судові системи» було організовано проведення відеосемінару для працівників Регіональної Служби Підтримки Підприємства та працівників у територіальних управліннях  ДСА України щодо ознайомлення з функціональністю КП «Д-3» з питань електронного суду, електронних запитів реєстраційного номеру облікової картки платника податків та надсилання повісток учасникам справи за допомогою SMS-повідомлень.

            Взяли участь на вказаному відеосемінарі керівник РСП СП у Волинській області Гурський Р.А., завідувач сектору Вознюк О.М. та головний спеціаліст Сніжко О.М.

10 червня 2013 року сектором було організовано проведення відеоконференції щодо застосування Порядку надання судам загальної юрисдикції інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків боржників та стягувачів,  затвердженого наказом ДСА України та ДПС України від 26.02.2013 №30/44, який проводився за участю фахівців  ДСА України та Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів та зборів України.

У відеоконференції взяли участь відповідальні працівники апаратів за організацію надання послуг ЕЦП в апеляційному суді Волинської області та місцевих судах Волинської області та працівники апаратів, яким буде надано право застосування ЕЦП.

          Усього у відеосемінарі  взяли участь 38 учасників.

20 червня 2013 року спеціалістами сектору спільно із головним спеціалістом з кадрової роботи Корж Г.В. та провідним спеціалістом з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями Бомк О.В. організовано та проведено одноденне семінарське навчання для керівників, в. о. керівників апаратів апеляційного суду Волинської області, місцевих судів Волинської області, головних спеціалістів з інформаційних технологій та відповідальних працівників з питань ведення судової статистики місцевих загальних судів Волинської області на тему: «Питання ведення кадрового діловодства у місцевому суді. Підготовка та організація формування місцевими загальними судами відомчої звітності за перше півріччя 2013 року за допомогою КП «Д-3».

Керівниками структурних підрозділів та спеціалістами  територіального управління на семінарі були висвітлені питання належної організації роботи у судах з питань ведення загального, судового та кадрового діловодства, судової статистики, обговорено питання підготовки до складання піврічної звітності.

          У вказаному навчанні взяли участь 48 учасників.     

         За результатами проведеного аналізу, можна зробити висновок, що порушення виконавської та трудової дисципліни працівниками сектору організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій протягом звітного періоду не спостерігалися, уся звітна інформація скеровувалася на адресу відповідних установ у визначені строки. 

 

 

Завідувач сектору                                                                         О. Вознюк